گلف

پیرمرد لهجه غلیظ آذری داشت. میون حرفاش گفت: -          داماد و دخترم رفتن دوبی وسایل گلف بیارن. -          وای چه عالیییی! دامادتون ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 34 بازدید
شهریور 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
6 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
10 پست
مرداد 85
8 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
16 پست
بهمن 84
14 پست