من برگشتم...

بعد از 8 روز دوری از وطن، برگشتم. غیر منصفانست اما دلم برای تنها چیزی که تنگ شده بود، غذای ایرانی بود وهمینطور امروز تو محل کارم شنیدن موسیقی ایرانی عجیب برام لذت بخش بود...........

/ 7 نظر / 8 بازدید
farzad

خوش اومدي؛ سوغاتی من رو کی ميدی؟!

نغمه

سفر زحمت ... مبارکا باشه ٫ به سلامتی کی اومدی؟ سوغاتی که يادت نرفته؟

آرزو

هه هه! اين عکست که روی بلاگت گذاشتی؛ خيلی باحاله کلی کيف کردم

امير

خوش اومدی اينا سوغاتی ميخوان ،منم ميخوام !!

نغمه

مکه غذا حی خوردی ؟ که هوس غذاهای ايرانی کرده بودی؟

مرتضی

من که گفتم! اگه من باهات بودم هم بيشتر بهت خوش ميگذشت؛ هم دلت تنگ نميشد!

نسيمک

به مرتضی: من هم که هی ميگم منو با خودت ببر. تو نميبری. حالا به نظرت کم سعادتی از من بود يا تو؟