به دنیا بیا

کوچولو! مامان رو اذیت نکن و زودتر بیا بیرون. البته می دونم می دونی که تو دنیای ما آدم بزرگا خبری نیست. دنیای پاک و بی گناهتو ول کنی بیای اینجا چی کار؟

خاله نسیم برای دستای کوچولوت یه دنیا پر از مهربونی آرزو می کنه تا ببخشی. برای پاهای ظریفت، توان و نیرو تا با کمک اون دنیا رو زیر پا بذاری و برای چشمای قشنگت، نور تا با کمک اون خوب ببینی. برای قلب تپندت، خروار خروار عشق تا دنیا رو پر از محبت کنی.

منتظرتیم... کرم نما و فرود آی.....

(این پست چند ساعت قبل از تولدت نوشته شده)

/ 2 نظر / 35 بازدید
پیام

عزیززززززززززززززززززم.[بغل][ماچ]

نغمه

خاله نسیم ما هم مثل شما منتظریم... هئیت منتظران .... [نیشخند]