دارم ميرم سفر...

فردا دارم میرم به یه کشور اروپای شرقی. اطلاعات زیادی راجع بهش ندارم. اما قول میدم با کلی اطلاعات جالب از اونجا برگردم. وقتی برگشتم٬ بیشتر براتون مینویسم.

/ 10 نظر / 15 بازدید
مريم

نسيم جان همين نزديکايی؟

قوی سياه

مسافرت عاليه!!!‌خيلی خيلی بهتون خوش بگذره گلم:)

نغمه

اينقدر اين کشوری که ميری قشنکه٫ حد نداره خير پيش

آق منوچ

سلام اونجا که ميری چه خبره؟ کی بمرچش؟!

امير

سفر خوش سعی کن نگاهت به حبابا نيفته تا روزات خراب نشه ..

نازي

نيومدي خانوم؟

نغمه

سوغاتی يادت نره