باسلوق شب يلدا

 با کمی تاخير٬ اين هم باسلوق شب يلدا دست پخت خود خودم. مامان جون جات خالی بود ببينی دخترت چه هنرمندی شده! زودتر برگرد!

/ 6 نظر / 17 بازدید
مريم

پس ما چی؟

رابعه

مطمئن‌ای خودت درستش کردی الهام نبوده راستش بگو؟

امیرارسلان

الهام

به رابعه: نه ايندفعه جدا خودش بوده.من اومدم خونه ديدم بو گلاب پيچيده. ديدم خواهر گلم چه کرده.... کاش منم می تونستم از غذاها و سبزی ها و کاهو هائی که تو اين مدت تميز و درست کردم عکس بگيرم تا جلو مامان اجرم ضايع نشه

نغمه

منم باسلوق ميخوام